Η αναδιάρθρωση της κοινωνίας και της οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες, έχει οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν στα πλαίσια μερικής απασχόλησης. Τα βασικά σενάρια για μια τέτοια επιλογή συνήθως είναι τρία, κάθε ένα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του.

Επιχειρηματικότητα με παράλληλη εργασία πλήρους απασχόλησης

Το συνηθέστερο σενάριο που οδηγεί στην επιλογή part – time επιχειρηματικότητας είναι η ύπαρξη ασφαλούς μισθωτής απασχόλησης. Σε μια τέτοια περίπτωση ακόμα και αν έχετε μια επιχειρηματική ιδέα, ίσως δεν είστε σίγουροι για το ενδεχόμενο να παρατήσετε την κύριά σας απασχόληση και να αφοσιωθείτε πλήρως στην ιδέα αυτή. Η επιλογή να ασχοληθείτε στον ελεύθερο χρόνο σας μπορεί να σας φαίνεται περισσότερο λογική.

Το πλεονέκτημα της επιλογής αυτής είναι προφανές. Μπορείτε να συνεχίσετε να έχετε το απαραίτητο εισόδημα από την κύρια απασχόληση όσο πειραματίζεστε με την επιχειρηματική σας ιδέα. Ειδικά στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη πηγή εσόδων και έχοντας υπόψη ότι μια νέα επιχείρηση χρειάζεται χρόνο μέχρι να εμφανίσει κέρδη, το πλεονέκτημα της παράλληλης ύπαρξης μισθωτής απασχόλησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Ωστόσο το να δοκιμάσετε την επιχειρηματική σας ιδέα χωρίς να αφιερώσετε όλο τον απαραίτητο χρόνο που απαιτεί, παρουσιάζει και σημαντικά μειονεκτήματα. Το σημαντικότερο είναι ότι συνήθως ο διαθέσιμος χρόνος περιορίζεται στα απογεύματα ή στα Σαββατοκύριακα που θα μπορούσατε να αφιερώσετε στην ξεκούραση και στην αναψυχή σας. Μειώνοντας τα επίπεδα ξεκούρασης και αναψυχής, η εμφάνιση σωματικής και ψυχικής κούρασης και η εξάντληση είναι πολύ πιθανές.  Δεύτερο μειονέκτημα, αλληλένδετο με το πρώτο, είναι η δυσκολία επιτυχίας της υλοποίησής του επιχειρηματικού στόχου λόγω έλλειψης χρόνου για τον σωστό σχεδιασμό και την υλοποίηση του. Αυτό με την σειρά του μπορεί να οδηγήσει στην λάθος αξιολόγηση, ως αποτυχία, της προσπάθειας σας να τα καταφέρετε επιχειρηματικά. Η πραγματική αιτία όμως ίσως τελικά είναι ο περιορισμένος χρόνος που διαθέσατε στην έρευνα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Τέλος, βασικό μειονέκτημα αποτελεί και η πρακτική πλευρά του “επιχειρείν”  με περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο κυρίως τα απογεύματα, τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες, τις ημέρες και τις ώρες δηλαδή που για τους περισσότερους δεν είναι ώρες εργασίας. Η επικοινωνία με προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες δεν θα έχει την ίδια αποτελεσματικότητα.

Tips

  • Χρησιμοποιήσετε τον ελεύθερο χρόνο σας για να εκπονήσετε μια έρευνα αγοράς και ένα επιχειρηματικό πλάνο πριν ξεκινήσετε την επιχείρησή σας.
  • Αξιολογήσετε κατά πόσο και πότε η επιχειρηματική σας ιδέα θα σας αποφέρει το εισόδημα που επιθυμείτε, ώστε να βιοπορίζεστε από αυτή και να διακόψετε την τρέχουσα εργασία σας.
  • Συγκεντρώσετε ένα ή όλο το ποσοστό από το κεφάλαιο που θα χρειαστεί για να χρηματοδοτήσετε την επιχείρησή σας.

Επιχειρηματικότητα ως συμπλήρωμα

Ένα δεύτερο σενάριο που μπορεί να σας οδηγήσει στην part – time επιχειρηματικότητα είναι να μην θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση πλήρους απασχόλησης λόγω προσωπικών – οικογενειακών υποχρεώσεων, αλλά να θέλετε να αυξήσετε το συνολικό σας εισόδημα. Στην περίπτωση αυτή και καθώς τα κίνητρά σας είναι διαφορετικά, θα χρειαστείτε μια ιδιαίτερη επιχειρηματική ιδέα που θα σας επιτρέπει να εργάζεστε για αυτή σε άτακτες ώρες για στην οποία δεν θα απαιτείται καθημερινή παρουσία και ενασχόληση.

Βασικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης περίπτωσης, είναι η συνύπαρξη της κύριας απασχόλησης σας (αν υπάρχει), των οικιακών – προσωπικών λόγων ή οποιουδήποτε άλλου λόγου σας έχει οδηγήσει στην επιλογή αυτή, παράλληλα με την επιχειρηματική σας δραστηριότητα, όπως και η αύξηση του συνολικού σας εισοδήματος.

Μειονέκτημα αποτελεί ο περιορισμένος αριθμός των ωρών που θα έχετε διαθέσιμες για την επιχείρησή σας, ακόμα και αν οι απαιτήσεις της αυξηθούν.

Tips

  • Σκεφτείτε μια ιδανική δραστηριότητα για επιχειρηματικότητα ως συμπλήρωμα. Κάποια παραδείγματα είναι: Επεξεργασία κειμένου- δακτυλογράφηση, μετάφραση, φροντίδα παιδιών, φροντίδα κατοικίδιων, διδασκαλία, εναλλακτικές θεραπείες, ενοικίαση δωματίων, κατασκευές & συναρμολογήσεις

Επιχειρηματικότητα μεγαλύτερης ηλικίας

Ένα επιπλέον σενάριο για να επιλέξετε την part – time επιχειρηματικότητα είναι να βρίσκεστε πάνω από το συντάξιμο όριο ηλικίας, αλλά να νιώθετε αρκετά νέοι για να αποσυρθείτε από τον εργασιακό τομέα. Σε αυτή την περίπτωση κυρίαρχο κίνητρο είναι μια ενεργή κοινωνική και οικονομική ζωή, χωρίς όμως απαραίτητα να θέλετε μια επιχειρηματική ενασχόληση πλήρους απασχόλησης.

Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, τα πλεονεκτήματα είναι ιδιαίτερα. Το πιθανότερο είναι να έχετε το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την έναρξη της επιχείρησης. Επίσης, έχετε σημαντική εργασιακή ή άλλη επιχειρηματική εμπειρία αλλά και ισχυρή αίσθηση κινήτρου που μπορούν να σας οδηγήσουν στην δημιουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης.

Στον αντίποδα, αν και η επιλογή σας μπορεί να ξεκινήσει ως μια καλά ελεγχόμενη οικονομική δραστηριότητα, στην πορεία ίσως απαιτήσει μεγάλα αποθέματα πνευματικής και φυσικής ενέργειας που θα σας δυσκολέψουν να ανταποκριθείτε.

Tips

  • Συνεργαστείτε με ανθρώπους νεότερης ηλικίας και συνδυάστε την εμπειρία σας με την ενέργεια τους.
  • Κάνετε σωστή κατανομή των αρμοδιοτήτων σε συνεργάτες και επενδύστε τον χρόνο που αφιερώνετε στην επιχείρηση σας, κυρίως στην επίβλεψη και σε διορθωτικές κινήσεις.

Για να πετύχει μια επιχείρηση δεν είναι απαραίτητο να σας απασχολεί σε βάση πλήρους απασχόλησης. Πολλές μικρές επιτυχημένες επιχειρήσεις διοικούνται στα πλαίσια μερικούς απασχόλησης. Ανεξάρτητα από τα κίνητρα που σας οδηγούν στην επιλογή της part – time επιχειρηματικότητας, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η ακολουθία των σωστών βημάτων: η αρχική έρευνα, ο σωστός σχεδιασμός, η απόφαση δράσης και η τελική υλοποίηση.