Καθημερινά στον κόσμο των startups και της επιχειρηματικότητας προβάλλονται ιστορίες που αφορούν επιτυχημένες νεοφυής επιχειρήσεις, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.  Τα success stories ανθρώπων που κατάφεραν να κάνουν την επιχειρηματική τους ιδέα πραγματικότητα και μάλιστα επιτυχημένη, ποικίλλουν και διαδίδονται γρήγορα.

Η πραγματικότητα όμως έχει και μια άλλη πλευρά, ακόμα και αν δεν δημοσιοποιείται ανάλογα. Σύμφωνα με έρευνες, 8 στις 10 startups θα αποτύχουν πριν κλείσουν τον πρώτο 1,5 χρόνο ζωής τους. Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί και μεμονωμένα ή συνδυαστικά είναι ικανοί να σταθούν εμπόδιο στην υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας ή στην ανάπτυξη όλων των σταδίων μιας νέας επιχείρησης.

Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι λόγοι αποτυχίας;

  1. Έλλειψη ανάγκης για το προϊόν

Ο πιο σημαντικός παράγοντας αποτυχίας, είναι η πιθανότητα να μην υπάρχει πραγματική ανάγκη του προϊόντος ή της υπηρεσίας στην αγορά. Ο καταναλωτής επιλέγει να αγοράσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες εκείνες στις οποίες έχει εντοπίσει στοιχεία που ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες ή επιθυμίες του. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν έχει λόγο να επιλέξει ένα προϊόν.

  1. Έλλειψη ουσιαστικής διαφοροποίησης – Ανταγωνισμός

Εξίσου σημαντικός παράγοντας αποτυχίας είναι η έλλειψη ουσιαστικής διαφοροποίησης από τα ανταγωνιστικά προϊόντα, ειδικά όταν παρατηρείται υψηλός ανταγωνισμός στον κλάδο που επιχειρούν να εισέλθουν. Αν ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και το προϊόν ή η υπηρεσία δεν διαφοροποιούνται, υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να βρεθούν εκτός ανταγωνισμού και αγοράς.

  1. Λάθος σύσταση ομάδας έργου

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι εξαιρετικά κρίσιμος σε οποιαδήποτε νέα επιχείρηση. Το ανθρώπινο κεφάλαιο παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ή στην αποτυχία μιας startup, ενώ με βάση αποτελέσματα ερευνών η λάθος επιλογή ατόμων αποτελεί τον τρίτο πιο σημαντικό παράγοντα αποτυχίας. Σύμφωνα με επιτυχημένους επιχειρηματίες, το προϊόν ή η υπηρεσία, θα είναι τόσο αποτελεσματικά όσο και τα μέλη της ομάδας που τα δημιούργησαν.

  1. Λάθος διαχείριση των πόρων

Οι περισσότερες startups έχουν περιορισμένους πόρους και αυτό κάνει την διαχείριση τους ακόμα πιο δύσκολη. Αυτό που έχει σημασία, είναι να αποφασισθεί τι είναι περισσότερο σημαντικό για κάθε επιχείρηση και οι πόροι να επενδυθούν ανάλογα, περιορίζοντας τα μη απαραίτητα έξοδα. Για παράδειγμα, αν μια νέα επιχείρηση στοχεύει στην κατασκευή και προώθηση ενός νέου προϊόντος στην αγορά, θα είναι δόκιμο το αρχικό κεφάλαιο να επενδυθεί στην δημιουργία ενός πρωτοτύπου και στην επικοινωνία του με τους πελάτες . Εάν οι πελάτες μείνουν ευχαριστημένοι, θα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ακόμα και σε αυτό το αρχικό στάδιο, προσφέροντας νέους πόρους.

  1. Έλλειψη επιχειρηματικού μοντέλου

Η δημιουργία και η διαχείριση μιας νέας επιχείρησης είναι ένα περίπλοκο και δύσκολο εγχείρημα που χρειάζεται σωστή προετοιμασία. Η έλλειψη ενός επιχειρηματικού μοντέλου που θα περιγράφει το προϊόν, την αξία του για τους καταναλωτές, τα βασικά έξοδα και τα κανάλια διανομής, μπορεί να οδηγήσει σε μοιραία αποτελέσματα. Η χρήση εργαλείων και μεθοδολογιών, όπως η Lean Startup, το ελάχιστο βιώσιμο προϊόν και η δοκιμαστική προώθηση του στην αγορά είναι κρίσιμα και απαραίτητα.

  1. Δυσκολία προσαρμογής

Επιπλέον λόγος αποτυχίας για τις startups, είναι  η αδυναμία τους να προσαρμοστούν στις δυναμικές αλλαγές, τις απαιτήσεις των καταναλωτών και της αγοράς. Μια από τις δεξιότητες που απαιτείται να έχει ένας νέος επιχειρηματίας, είναι η ικανότητα λήψης αποφάσεων και η αλλαγή της πορείας όταν οι περιστάσεις το απαιτούν. Η προσκόλληση στο αρχικό σχέδιο, ειδικά όταν η ανατροφοδότηση της αγοράς είναι διαφορετική, θα έχει αρνητικά αποτελέσματα.

  1. Έλλειψη αποτελεσματικού Marketing

Ανεξάρτητα από το πόσο καινοτόμο ή αποτελεσματικό είναι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, η σωστή επικοινωνία, ειδικά στην εκκίνηση μιας νέα επιχείρησης, είναι αυτή που θα κάνει την ουσιαστική διαφορά. Το αποτελεσματικό Marketing δεν απαιτεί πάντα ιδιαίτερο κεφάλαιο. Οι διαθέσιμοι τρόποι ποικίλλουν, ενώ ειδικά στις ημέρες μας η δύναμη των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης μπορεί να επηρεάσει θετικά την κοινή γνώμη, ακόμα και πριν την διάθεση του προϊόντος.

  1. Αναβλητικότητα

Τέλος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, μέσω της χρήσης τους και μέσω της συνεχούς ανατροφοδότησης των πελατών. Όσος χρόνος και αν επενδυθεί στον προγραμματισμό, σε βελτιώσεις και αλλαγές με τον φόβο μιας πιθανής αποτυχίας, δεν θα οδηγήσει στην δημιουργία ενός τέλειου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Η λίστα με το σύνολο των λόγων αποτυχίας των startups είναι αρκετά μεγαλύτερη. Η αποτυχία δείχνει να αποτελεί τελικά τον κανόνα και όχι την εξαίρεση, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι το σημείο εστίασης. Αντίθετα, το σημείο  εστίασης για κάθε νέο επιχειρηματία, πρέπει να είναι η δημιουργία της κατάλληλης νοοτροπίας και η ακολουθία των βασικών βημάτων έναρξης μιας startup, που θα τον βοηθήσει να αποφύγει τις λάθος επιλογές.