Πώς να βελτιώσετε τις δεξιότητες σας μέσω της αυτοπαρατήρησης

Πώς να βελτιώσετε τις δεξιότητες σας μέσω της αυτοπαρατήρησης

Καθημερινά βιώνουμε εμπειρίες που με κάποιο τρόπο, σημαντικό ή ασήμαντο, είναι διαφορετικές από αυτές που έχουμε συναντήσει στο παρελθόν. Δεν είμαστε απλώς θεατές, αλλά αντίθετα σκεφτόμαστε, αποφασίζουμε και ενεργούμε. Ωστόσο, συχνά δεν παρατηρούμε τα ακριβή γεγονότα...
Cognitive Behavioral Coaching: μια σημαντική προσέγγιση στο Coaching

Cognitive Behavioral Coaching: μια σημαντική προσέγγιση στο Coaching

Το Coaching μπορεί να οριστεί ως «η τέχνη της διευκόλυνσης της απόδοσης, της μάθησης και της ανάπτυξης ενός ατόμου» (Downey, 1999: 15) και μπορεί να επικεντρωθεί σε οποιαδήποτε πτυχή της ζωής του, ενισχύοντας την προσωπική ανάπτυξη. Ποιες μεθοδολογίες χρησιμοποιεί...
Αναβλητικότητα: λόγοι ύπαρξης και τρόποι αντιμετώπισης

Αναβλητικότητα: λόγοι ύπαρξης και τρόποι αντιμετώπισης

Ως αναβλητικότητα ορίζεται η εκούσια και άσκοπη καθυστέρηση μιας προγραμματισμένης δράσης, πέρα από τον χρόνο που απαιτείται για την παραγωγή της επιθυμητής επίδοσης ή της επιτυχούς ολοκλήρωσης. Με απλά λόγια, αναβλητικότητα είναι η τάση ενός ατόμου να καθυστερεί την...
Evidence Based Practice: η βάση για αποτελεσματικό Coaching

Evidence Based Practice: η βάση για αποτελεσματικό Coaching

Καθώς το Coaching αποτελεί νέο και ανερχόμενο επάγγελμα με συνεχή ανάπτυξη, μια από τις προκλήσεις που συναντάει είναι ο διαχωρισμός του από την pop προσέγγιση και τις μη τεκμηριωμένες πρακτικές. Αν και το Coaching δεν διαθέτει το ίδιο εκτεταμένο σύνολο δεδομένων και ...
Storytelling: Πείτε το με μια ιστορία

Storytelling: Πείτε το με μια ιστορία

Η πρώτη εμφάνιση της τεχνικής της Αφήγησης – Storytelling χρονολογείται από τα πρώτα βήματα της ανθρωπότητας και ιστορικά αποτελεί την πρώτη απόπειρα προφορικής διατύπωσης μιας ιστορίας. Βασικές μορφές αφήγησης αποτέλεσαν οι μύθοι, με κύριο στόχο να μεταδώσουν...