Η τέχνη της πειθούς στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα

Η τέχνη της πειθούς στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα

Οι  άνθρωποι  είχαν  ανέκαθεν  την  ανάγκη  να  επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να συμφιλιώσουν τη σκέψη με τον λόγο τους και να ανταλλάξουν ιδέες, απόψεις και γνώσεις. Η ανάγκη της επικοινωνίας στη σύγχρονη εποχή με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και της οικονομίας,...