Οι υπηρεσίες μας

Προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες
Επικοινωνία

Τι είναι το Coaching;

 

Coaching

Σύμφωνα με τον Association for Coaching® (AC), το Coaching είναι μια συνεργατική, διαλεκτική διαδικασία ανάπτυξης και μάθησης. Στόχος του είναι η ενίσχυση της επίγνωσης, η επίτευξη των στόχων και η διευκόλυνση των αλλαγών. Είναι μια συστηματική διαδικασία, εστιασμένη στην λύση και προσανατολισμένη στο θετικό αποτέλεσμα.  Ο ρόλος του Coach είναι να υποστηρίζει και να διευκολύνει την απόκτηση εμπειρίας, την αυτόνομη μάθηση και την προσωπική ανάπτυξη του Coachee.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Evidence Based Coaching

Το Evidence Based Coaching βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα και μοντέλα των Κοινωνικών επιστημών, που περιγράφουν και αναλύουν τους τρόπους με τους οποίους συντελείται η ανάπτυξη και η μάθηση στην διάρκεια ζωής του ανθρώπου.

Αποτελεί ένα ιδιαίτερο εργαλείο, με το οποίο ο Coach μπορεί να προάγει και να ενισχύσει τις συμπεριφορικές αλλαγές και την πρόοδο της ανάπτυξης, αξιοποιώντας με συνειδητό τρόπο την καλύτερη δυνατή γνώση που παρέχει η επιστημονική έρευνα, σε συνδυασμό με την εμπειρία του και σε αρμονία με το ιδιαίτερο προφίλ του πελάτη του.

Οι Υπηρεσίες μας

Γνωρίστε τις Coaching υπηρεσίες μας και επιλέξτε αυτή που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας ανάγκες

 
 

Executive Coaching

Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξελίξουν τις δεξιότητές τους μέσω μιας μεθοδικής τεχνικής με σκοπό την ανάπτυξη ταλέντων υψηλών δυνατοτήτων.

Η ενδυνάμωση των ηγετικών ικανοτήτων, η επιτυχής μετάβαση στελεχών σε νέους ρόλους, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και η εν γένει αποτελεσματική  διαχείριση αλλαγών στο επαγγελματικό περιβάλλον είναι οι τομείς στους οποίους το Executive Coaching μπορεί να δράσει καταλυτικά για την αύξηση της επιχειρηματικής απόδοσης.

Business Coaching

Απευθύνεται σε scaleups και επιχειρηματίες και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διευκολύνει και να υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων σας σε συγκεκριμένους τομείς ή στο σύνολο της δραστηριότητας σας.

Αποτελεί μία επαγγελματική προσέγγιση / τεχνική με στόχο την διερεύνηση και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων σας, των συμπεριφορών σας, καθώς και των περιοχών που επιθυμείτε να βελτιώσετε. Η απόκτηση ενός σωστού τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς και η ενδυνάμωση των αποφάσεων σας, είναι το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητα και την απόδοσή σας, όπως και των ανθρώπων της επιχείρησής σας.

Entrepreneurial Coaching

Απευθύνεται σε startups και επαγγελματίες που επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες.

Μέσω της διερεύνησης των συνθηκών και των δεξιοτήτων που είναι υπεύθυνες για την έκβαση κάθε επιχειρηματικής ιδέας, στοχεύει στην ανάπτυξη του τρόπου σκέψης που θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τις προκλήσεις και τα αρχικά εμπόδια που θα παρουσιαστούν στα πρώτα επιχειρηματικά σας βήματα. Παράλληλα, μέσω της σωστής στοχοθέτησης, της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της ανάπτυξης τεχνικών διαχείρισης προβλημάτων, θα σας οδηγήσει στην λήψη των αποφάσεων αυτών που θα καταστήσουν την επιχειρηματική σας ιδέα βιώσιμη.

Career Coaching

Απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές και ανέργους στο πλαίσιο ένταξης ή επανένταξης τους στην αγορά εργασίας.

Μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις και με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού, στόχος είναι να διερευνήσετε και να κατανοήσετε τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις δεξιότητες σας, να τα συνδυάσετε με τις γνώσεις και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας και να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την σταδιοδρομία σας.

Transitioning Coaching

Απευθύνεται σε ανθρώπους που βρίσκονται ενώπιον σημαντικών επαγγελματικών αλλαγών και επιθυμούν να αλλάξουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Στόχος του είναι να σας βοηθήσει, να αξιολογήσετε και να αναπτύξετε τα δυνατά σας σημεία και τις περιοχές που χρήζουν βελτίωσης, καθώς επίσης να αντιληφθείτε τις πιθανές ευκαιρίες και τις απειλές. Με την γνώση αυτή θα μπορέσετε να σχεδιάσετε τα επόμενα σας βήματα, να αναλάβετε την ευθύνη της αλλαγής, να αντιμετωπίσετε πιθανούς φόβους και να οδηγηθείτε στην επίτευξη του στόχου σας.

Soft Skills Training

Απευθύνεται σε εταιρείες και σε μικρές ομάδες που επιθυμούν την ενίσχυση των προσωπικών δεξιοτήτων τους.

Στόχος των σεμιναρίων είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων, που θα σας επιτρέψουν να αλληλεπιδράτε, να επικοινωνείτε και να εργάζεστε αποτελεσματικά στο επαγγελματικό περιβάλλον σας. Ενδεικτικά η θεματολογία των σεμιναρίων περιλαμβάνει την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών στην επίλυση διαφορών, την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και του άγχους, την ανάπτυξη διαπραγματευτικών και άλλων ικανοτήτων.

Συνήθεις Ερωτήσεις

Στείλτε μας τις απορίες σας

ΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΤΟ Coaching

Το Coaching διευκολύνει και υποστηρίζει την θέσπιση και ιεράρχηση των στόχων σας, σε προσωπικό ή εταιρικό επίπεδο. Παράλληλα  προάγει και ενισχύει την προσωπική μάθηση, ώστε να σχεδιάσετε τις κατάλληλες ενέργειες, να εστιάσετε στην επίλυση πιθανών προβλημάτων και να επιλέξετε την σωστή στρατηγική για να τους πετύχετε.

ΤΙ ΟΦΕΛΗ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και πόρων

Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων

Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας

Βελτίωση σχέσεων με συνεργάτες και πελάτες

Βελτίωση απόδοσης ατόμων και ομάδων

Αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων

Διαχείριση κρίσεων

ΤΙ ΟΦΕΛΗ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Αποσαφήνιση, ιεράρχηση και επίτευξη στόχων

Αύξηση αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης

Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων

Εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων

Διαχείριση αλλαγών και κρίσεων

Σχεδιασμός και διαχείριση θεμάτων καριέρας

Διαχείριση άγχους

 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν ενημερωτική Coaching συνεδρία

Ακολουθήστε μας

 

Συνδεθείτε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και νέα σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας

 

Επικοινωνία

Τηλέφωνο

+30 6955426366

+30 2112128560

Email

info@businessq.gr