Οι πέντε βασικοί παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν την επιτυχία μιας startup είναι:

 • Η επιχειρηματική ιδέα
 • Το επιχειρηματικό πλάνο
 • Η αγορά
 • Η χρηματοδότηση
 • Το προφίλ του επιχειρηματία

Η συνεισφορά της Ψυχολογίας στον επιχειρηματικό κλάδο τα τελευταία χρόνια, ενίσχυσε την σημασία ειδικά του τελευταίου. Σύμφωνα με έρευνες, υπάρχουν συγκεκριμένες δεξιότητες που μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας ενός νέου επιχειρηματία, χωρίς την ύπαρξη των οποίων ακόμα και μια καλή επιχειρηματική ιδέα πιθανότατα θα αποτύχει.

Οι κατεξοχήν δεξιότητες που συνδέονται με την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και αφορούν τόσο στη διαχείριση μιας επιχείρησης, όσο και στα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις κοινωνικές δεξιότητες είναι οι ακόλουθες:

 1. Στρατηγικός προσανατολισμός

Να είναι σε θέση να σκέφτεται αναλυτικά, να σχεδιάζει και να ακολουθεί την κατάλληλη κάθε φορά στρατηγική. Το πάθος και μια καλή επιχειρηματική ιδέα δεν είναι πάντα αρκετά.

 1. Δημιουργική σκέψη

Να ακολουθεί μια διαδικασία σκέψης που οδηγεί σε νέες ιδέες, οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες και να προσφέρουν λύσεις σε υπάρχοντα ή μελλοντικά προβλήματα.

 1. Ηγεσία – Διαχείριση ομάδας

Να είναι σε θέση να καθοδηγεί, να παρακινεί και να ενδυναμώνει την ομάδα του προς τον επιχειρηματικό στόχο, να δημιουργεί «συνέργειες».

 1. Αποτελεσματική επικοινωνία

Να επεξεργάζεται σε βάθος θέματα που αφορούν τις συνεργασίες της επιχειρηματικής του ιδέας, να επιζητά την ανατροφοδότηση, να μοιράζεται τις επιτυχίες και τις αποτυχίες και να είναι ειλικρινής. Με απλά λόγια να επικοινωνεί αποτελεσματικά με το επιχειρησιακό του περιβάλλον.

 1. Διάθεση μάθησης

Ανεξάρτητα από το πόσο καλά γνωρίζει τον κλάδο στον οποίο επιχειρεί, ένας νέος επιχειρηματίας δεν θα πρέπει να σταματάει να μαθαίνει. Οι γρήγορες αλλαγές στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο και η συχνή αναδιαμόρφωση των συνθηκών της αγοράς, επιβάλλουν την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση.

 1. Ανάληψη ευθύνης

Η επιχειρηματικότητα συνεπάγεται και ευθύνες, γεγονός που σημαίνει ότι ο νέος επιχειρηματίας θα πρέπει να χρεώνεται τις αποτυχίες όσο και τις επιτυχίες της ιδέας του και της ομάδας που ηγείται.

 1. Αξιοπιστία

Αποτελεί ίσως το σημαντικότερο στοιχείο στο οποίο βασίζεται η επιτυχία των συνεργασιών. Ο νέος επιχειρηματίας θα πρέπει να τηρεί τις συμφωνίες και να εξασφαλίζει σε ένα σημαντικό βαθμό όχι μόνο την πίστη των συνεργατών του, αλλά και την προθυμία τους να προσφέρουν περισσότερα.

 1. Εστίαση

Ο Mark Twain αναφέρθηκε εύστοχα στο θέμα της εστίασης λέγοντας ” Όταν πια είχαμε χάσει από τα μάτια μας τους στόχους, διπλασιάσαμε τις προσπάθειές μας “. Σε έναν επιχειρηματικό κόσμο γεμάτο περισπασμούς, ο νέος επιχειρηματίας θα πρέπει να μπορεί να παραμείνει προσηλωμένος στους στόχους του.

 1. Ευελιξία / Προσαρμοστικότητα

Οι ανάγκες της σύγχρονης αγοράς είναι δυναμικές και οι αλλαγές είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Η έλλειψη ευελιξίας και προσαρμοστικότητας απέναντι στην αγορά και στις ανάγκες των μελλοντικών πελατών, είναι ένας από τους βασικούς λόγους αποτυχίας μιας startup.

 1. Ανάληψη κινδύνου

Κάθε νέος επιχειρηματίας αν επιθυμεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχημένος, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει ρίσκο και να επενδύσει χρόνο και κεφάλαια. Η προετοιμασία και η ετοιμότητα του να εργαστεί σε ένα επαγγελματικά και κοινωνικά αβέβαιο περιβάλλον είναι απαραίτητη.

Κάποιες από τις δεξιότητες προκύπτουν μέσα από την εμπειρία και τον χαρακτήρα του επιχειρηματία, ενώ άλλες είναι δυνατόν να εκπαιδευτούν. Σε κάθε περίπτωση, ο νέος επιχειρηματίας, παράλληλα με την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχειρηματικής του ιδέας, είναι σημαντικό να αξιολογεί συνδυαστικά και τις προσωπικές του δεξιότητες.