Οι  άνθρωποι  είχαν  ανέκαθεν  την  ανάγκη  να  επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να συμφιλιώσουν τη σκέψη με τον λόγο τους και να ανταλλάξουν ιδέες, απόψεις και γνώσεις. Η ανάγκη της επικοινωνίας στη σύγχρονη εποχή με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και της οικονομίας, έγινε περισσότερο από απαραίτητη.

Η αποτελεσματική επικοινωνία, η τέχνη του λόγου και της πειθούς, υποστηρίζει πλέον όχι μόνο τις επικοινωνιακές ανάγκες, αλλά αποτελεί ίσως την πιο σημαντική από τις απαραίτητες δεξιότητες που μπορεί να δώσει σε έναν νέο επιχειρηματία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για να κατανοήσετε τη σημαντικότητα της, αρκεί να σκεφτείτε το ρόλο της πειθούς στην καθημερινή σας ζωή:

  • Ως νέοι επιχειρηματίες, προσπαθείτε να πείσετε τους επενδυτές να υποστηρίξουν την επιχειρηματική σας ιδέα.
  • Ως ηγέτες της νεοσύστατης επιχείρησής σας, προσπαθείτε να πείσετε τους συνεργάτες – υπαλλήλους να ακολουθήσουν συγκεκριμένα σχέδια δράσης.
  • Ως πωλητές του προϊόντος/υπηρεσίας σας προσπαθείτε να πείσετε τους πελάτες να επιλέξουν το δικό σας έναντι των ανταγωνιστών.

Με απλά λόγια η πειθώ δεν αποτελεί πλέον μια soft skill δεξιότητα, αλλά αντίθετα είναι μια θεμελιώδης ικανότητα που μπορεί να σας βοηθήσει να προσελκύσετε επενδυτές, να πουλήσετε προϊόντα και υπηρεσίες, να δημιουργήσετε ισχυρά brands, να εμπνεύσετε ομάδες και να τις κινητοποιήσετε.

Ο Αριστοτέλης, αν και δεν ήταν ο μόνος που ασχολήθηκε με την τέχνη της ρητορικής και την πειθώ, ήταν αυτός που έθεσε τις βάσεις για την επιτυχημένη επικοινωνία. Η θεωρία του για την πειθώ είναι αυτή με την μεγαλύτερη επιρροή απ’ όλες τις άλλες.

Σύμφωνα με τον ίδιο ο ρητορικός λόγος λειτουργεί πειστικά με τρεις τρόπους: άλλοτε μέσω του χαρακτήρα του ομιλητή (Ήθος), άλλοτε μέσω της συγκεκριμένης διάθεσης που δημιουργεί στην ψυχή του ακροατή (Πάθος) και άλλοτε με τα αποδεικτικά ή φαινομενικά αποδεικτικά επιχειρήματα που περιέχει ο ίδιος (Λόγος). Συγκεκριμένα:

  1. Ο Λόγος αναφέρεται στο συλλογισμό του ομιλητή ο οποίος θα πρέπει να βασίζεται στην λογική και σε αδιάσειστα στοιχεία.
  2. Το Ήθος αναφέρεται στον χαρακτήρα του ομιλητή, στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αποκαλύπτεται μέσω της επικοινωνίας και τελικά στο βαθμό αξιοπιστίας που αντιπροσωπεύει.
  3. Το Πάθος αναφέρεται στα συναισθήματα του ακροατηρίου, τα οποία ο ομιλητής θα πρέπει να αφυπνίσει και με τα οποία θα πρέπει να ταυτιστεί. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η πειθώ δεν μπορεί να συμβεί χωρίς την ύπαρξη συγκίνησης.

Τα καλά νέα είναι ότι ο Αριστοτέλης πίστευε ότι η τέχνη της πειθούς μπορεί να διδαχθεί. Υποστήριξε την ιδέα ότι η ικανότητα ενός ατόμου να επικοινωνεί αποτελεσματικά και να χρησιμοποιεί την ρητορική για να αλλάξει την οπτική του ακροατηρίου του, θα μπορούσε να απελευθερώσει το ανθρώπινο δυναμικό και να μεγιστοποιήσει την επιτυχία του.