Για όσους έχουν σκοπό να ασχοληθούν με νεοφυείς επιχειρήσεις και με τον κόσμο της επιχειρηματικότητας, το ΕΒΠ (Ελάχιστο Βιώσιμο Προϊόν ή MVP) είναι ένας όρος με τον οποίον θα πρέπει να εξοικειωθούν αρκετά γρήγορα. Το ΕΒΠ μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο στην επικύρωση μιας ιδέας για ένα προϊόν, αλλά επιπλέον να παρέχει κατεύθυνση για το ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να συμπεριληφθούν ώστε να επιτύχει στην αγορά.

Με απλά λόγια, το ΕΒΠ αφορά στη δοκιμή της επιχειρηματικής ιδέας, την ανακάλυψη του τι θα λειτουργήσει και τι όχι και πώς θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των μελλοντικών πελατών.

Τι είναι το ΕΒΠ;

Ένα ΕΒΠ, είναι ένα προϊόν με τα ελάχιστα δυνατά χαρακτηριστικά ώστε να είναι βιώσιμο και να λάβει ανατροφοδότηση από τους πρώτους χρήστες, με σκοπό τη σταδιακή ανάπτυξη και τελειοποίησή του. Είναι στην πραγματικότητα μέρος μιας αναπτυξιακής στρατηγικής, που θα επιτρέψει σε εσάς και στην ομάδα σας να επικυρώσετε (ή να ακυρώσετε) τις παραδοχές για το προϊόν σας και να μάθετε πώς οι χρήστες – πελάτες αντιδρούν στη βασική λειτουργία του. Αυτή η προσέγγιση θα παρέχει πληροφορίες για τη σωστή κατανομή του προϋπολογισμού σας, ώστε να ικανοποιήσετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους.

Η ανάπτυξη ενός ΕΒΠ ακολουθεί μια διαδικασία κατασκευής – μέτρησης – μάθησης, η οποία σας επιτρέπει να προωθήσετε ένα αρχικό προϊόν με σκοπό να βελτιωθεί, καθώς επικυρώνετε υποθέσεις, μαθαίνετε τι θέλουν οι χρήστες και επαναλαμβάνετε την διαδικασία μέχρι να εξυπηρετεί ικανοποιητικά τους πελάτες σας.

Γιατί να σχεδιάσετε ένα ΕΒΠ;

Ο κύριος στόχος ενός ΕΒΠ είναι η ανάπτυξη ενός λειτουργικού προϊόντος που παρέχει άμεση αξία, γρήγορα, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί το κόστος. Η εκκίνηση με ένα ΕΒΠ θα σας επιτρέψει να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τελικό χρήστη και την αγορά που επιθυμείτε να εισαχθείτε. Παράλληλα θα σας βοηθήσει να διευκρινίσετε τα διαδοχικά μελλοντικά βήματα μέχρι την τελική του μορφή. Σε αρκετές περιπτώσεις, ένα ΕΒΠ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως επιχειρηματικό δυναμικό και να κερδίσει την υποστήριξη που χρειάζεστε από εσωτερικούς ή εξωτερικούς επενδυτές. Σε κάθε περίπτωση, το ΕΒΠ ενισχύει τη θέση σας, καθώς αποδεικνύει την αξία του προϊόντος σας και την ασφαλή χρηματοδότηση για μελλοντική του ανάπτυξη.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά βήματα που θα σας βοηθήσουν να περιγράψετε το ΕΒΠ σας, να θέσετε προτεραιότητες για τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και να το προωθήσετε στην αγορά.

Βήμα 1: Προσδιορίστε και κατανοήστε τις ανάγκες της επιχείρησής σας και της αγοράς

Το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσετε εάν υπάρχει ανάγκη για το προϊόν σας στην αγορά. Είναι επίσης σημαντικό να αναλύσετε τον ανταγωνισμό και να διαπιστώσετε πώς μπορεί να ξεχωρίσει το προϊόν σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να καθορίσετε ποιο είδος προϊόντος θα πρέπει να προωθήσετε στην αγορά για να έχετε επιτυχία.

Βήμα 2: Χαρτογραφήστε τον χρήστη και τις ενέργειές του

Είναι σημαντικό να σχεδιάσετε το προϊόν σας έχοντας στο μυαλό σας τους μελλοντικούς καταναλωτές – χρήστες του. Ένας καλός τρόπος για να εξασφαλίσετε ότι θα έχουν μια καλή εμπειρία από την πρώτη χρήση του προϊόντος σας, είναι να καταγράψετε τις ανάγκες που θέλουν να ικανοποιήσουν και τον καλύτερο δυνατό γι’ αυτούς τρόπο. Αυτό θα σας επιτρέψει να δείτε το προϊόν σας από την πλευρά του καταναλωτή – χρήστη, ξεκινώντας από την ανάγκη τους μέχρι και την πραγματοποίηση της αγοράς του προϊόντος σας.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη:

  • Προσδιορίστε τον χρήστη

Ποιος θα χρησιμοποιεί το προϊόν σας και για ποιον λόγο; Είναι πιθανό να έχετε περισσότερες από μία κατηγορίες χρηστών με διαφορετικές ανάγκες.

  • Προσδιορίστε τις ενέργειές του

Ποιες ενέργειες απαιτείται να κάνει ο χρήστης μέχρι να φτάσει στην αγορά του προϊόντος σας; Όταν σχεδιάζετε το ΕΒΠ σας, πιθανόν να θέλετε να δείτε ποιος χρήστης έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αγοράσει το προϊόν σας και να εστιάσετε στις ενέργειές του μέχρι την αγορά και χρήση του προϊόντος σας.

  • Προσδιορίστε την επιτυχή λήξη από την χρήση του προϊόντος σας

Για κάθε χρήστη θα υπάρχει μια καταληκτική ιστορία, η οποία θα αποτελεί στόχο για εκείνον (πχ. Να κλείνει ραντεβού).

Βήμα 3: Δημιουργήστε έναν πίνακα δυσκολιών και διευκολύνσεων που αφορά τη χρήση του προϊόντος σας

Αφού προσδιορίσετε τις ενέργειες του καταναλωτή – χρήστη, δημιουργήστε έναν πίνακα με τις δυσκολίες και τις διευκολύνσεις κάθε ενέργειάς του, που αφορά τη χρήση του προϊόντος σας. Ο πίνακας αυτός θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε όλα τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης αλλά και όσα τον διευκολύνουν. Χάρη σε αυτή την τακτική, θα μπορέσετε να προσδιορίσετε τα σημεία με τη μεγαλύτερη δυνατότητα για προσθήκη αξίας, που θα αποτελέσουν άξονες βελτίωσης του ΕΒΠ σας στις μελλοντικές του εκδόσεις.

Βήμα 4: Αποφασίστε ποιες δυνατότητες πρέπει να προσφέρετε αρχικά

Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να διακρίνετε ποιες λειτουργίες θα συμπεριληφθούν στο ΕΒΠ σας, καθώς και ποιες λειτουργίες είναι δευτερεύουσας προτεραιότητας και θα συμπεριληφθούν στη συνέχεια. Το ερώτημα για το τι θέλει ο χρήστης του προϊόντος σας vs τι χρειάζεται ο χρήστης, μπορεί να σας βοηθήσει στην αναγνώριση και την ιεράρχηση των χαρακτηριστικών. Λάβετε υπόψη ότι η παροχή πολλών λειτουργιών ταυτόχρονα που ζητήθηκαν από χρήστες (αλλά όχι ποιοτικά σχεδιασμένων) μπορεί να βλάψει την εμπειρία του χρήστη και να τον απομακρύνει τελικά από την αγορά του προϊόντος. Τα μοναδικά αρχικά χαρακτηριστικά που πρέπει να συμπεριλάβετε, θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με το γενικό στόχο του προϊόντος σας.

Μετά την προώθηση του ΕΒΠ, είναι επιτακτική η συλλογή ανατροφοδότησης από τους χρήστες του προϊόντος σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε τα δυνατά και αδύνατα σημεία του προϊόντος και να διαμορφώσετε τις επόμενες εκδόσεις του. Μην αποφεύγετε λοιπόν, να συνεχίσετε να δοκιμάζετε, να ζητάτε ανατροφοδότηση και να βελτιώνετε το προϊόν σας, μέχρι να οριστικοποιηθεί η τελική του έκδοση.