Τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι υφιστάμενοι τους, προκειμένου να εξελίσσονται και να ευημερούν, οφείλουν να πραγματοποιούν τακτικά μια εσωτερική αξιολόγηση μέσω της αυτοπαρατήρησης, απελευθερωμένη όσο το δυνατόν από προσωπικές προκαταλήψεις και δυσλειτουργικές πεποιθήσεις.

Με κύριο γνώμονα την αντικειμενική και ξεκάθαρη αξιολόγηση, η διαδικασία της αυτοπαρατήρησης σε επίπεδο δράσεων, αποφάσεων, στόχων, γνώσεων κ.α. μπορεί να επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα.

Η αυτοπαρατήρηση και η αξιολόγηση, για να είναι αποτελεσματικές, απαιτούν χρόνο και εκπαίδευση. Βασικό μέλημα των επιχειρηματιών, πρέπει να είναι η εκπαίδευση τους αλλά και η εκπαίδευση των υφισταμένων τους, στην κριτική σκέψη και η μετάδοση του αισθήματος ότι η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη.

Πώς όμως μπορείτε τελικά να βελτιώσετε τα αποτελέσματα της επιχείρησης σας;! Σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τα επόμενα 5 βήματα.

Βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σημαίνει καλύτερα αποτελέσματα.  Αν και στην θεωρία ακούγεται εύκολο, στην πράξη τα πράγματα αποδεικνύονται περίπλοκα. Πώς μπορείτε να έχετε καλύτερα αποτελέσματά;

1. Βελτίωση δράσεων

Αρχικά βελτιώνοντας τις δράσεις σας. Η βελτίωση των δράσεων σας, θα έχει άμεσο αντίκτυπο στα αποτελέσματα σας. Σε ποιες δράσεις όμως πρέπει να εστιάσετε και ποιες είναι εκείνες που πρέπει να δρομολογήσετε και να ολοκληρώσετε; Πώς θα επιλέξετε τις κατάλληλες δράσεις; Λαμβάνοντας προηγουμένως τις σωστές αποφάσεις.

 2. Βελτίωση αποφάσεων

Οι σωστές αποφάσεις θα οδηγήσουν και στις κατάλληλες δράσεις. Ποιος είναι ο τρόπος όμως που θα σας βοηθήσει να πάρετε τις συγκεκριμένες αποφάσεις; Πως θα γνωρίζετε ότι οι αποφάσεις αυτές θα αποτελέσουν τον σωστό οδηγό για τις μετέπειτα ενέργειες σας; Κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις.

3. Βελτίωση ερωτήσεων

Όσο πιο ουσιαστικές και εύστοχες οι ερωτήσεις, τόσο καλύτερες και οι αποφάσεις που θα λάβετε. Σημαντικό στοιχείο είναι να μην αποφεύγετε τις “δύσκολες” ερωτήσεις. Πώς γνωρίζετε όμως, ποιες ερωτήσεις είναι ουσιαστικές ή αποκαλύπτουν μια δυσκολία που δεν σας επιτρέπει να προχωρήσετε;  Αυτές που έχουν αφετηρία τις πεποιθήσεις σας και τους στόχους σας.

4. Αναγνώριση πεποιθήσεων & Βελτίωση στόχων

Μόνο αν γνωρίζετε τις πεποιθήσεις και τους στόχους σας, θα μπορέσετε να κάνετε καλύτερες ερωτήσεις. Όταν στοχεύετε ψηλά αλλά έχετε αναγνωρίσει και τις ισχυρές πεποιθήσεις σας (θετικές ή αρνητικές), τότε οι ερωτήσεις που θέτετε είναι επί της ουσίας. Αρχίζετε να αναρωτιέστε τι σας εμποδίζει στην επίτευξη ενός στόχου ή τι αποτελεί δυνατό σας στοιχείο προς αυτή. Πώς μπορεί όμως κάποιος να αποκτήσει καλύτερα και μεγαλύτερα όνειρα και ένα υποστηρικτικό σύστημα πεποιθήσεων; Με την σωστή εκπαίδευση.

5. Βελτίωση γνώσεων

Αυξάνοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης, διευρύνοντας επομένως την γνώση και εμπλουτίζοντας την εμπειρία σας, οι πεποιθήσεις σας θα γίνουν ισχυρότερες και τα όνειρά σας μεγαλύτερα. Για να το πετύχετε, πρέπει αρχικά να παραδεχτείτε ότι δεν γνωρίζετε τα πάντα, ακόμα και στους τομείς που δραστηριοποιείστε.

Σήμερα σας δίνεται η δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε μέντορες, coaches και οικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα της εκπαίδευσής σας, που με την σειρά της θα οδηγήσει σε πεποιθήσεις και όνειρα υψηλότερης ποιότητας. Τότε θα μπορέσετε να κάνετε καλύτερες ερωτήσεις για τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να λάβετε σωστότερα μέτρα. Έτσι, θα οδηγηθείτε στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων και, συνεπώς, στη γενικότερη βελτίωση της επιχείρησής σας.