Η εύρεση χρηματοδότησης είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει κάθε startup και παράλληλα ένας από τους συνηθέστερους λόγους για τους οποίους δεν προχωρούν καινοτόμες και φιλόδοξες ιδέες.

Για να επιτευχθεί μια συμφωνία για χρηματοδότηση, κλειδί είναι η εξισορρόπηση των συμφερόντων και των δύο μερών, του επενδυτή και του ιδρυτή μιας startup. Ο επενδυτής επιδιώκει μέσω της συμμετοχής του, να λάβει την καλύτερη δυνατή απόδοση μέσω της επιτυχίας της νέας επιχείρησης, ενώ για τον ιδρυτή μιας startup το απαραίτητο κεφάλαιο και η καλύτερη δυνατή υποστήριξη σε θέματα που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της εταιρίας είναι ζωτικής σημασίας.

Ποια είναι τα στοιχεία που θα αξιολογήσει ένας επενδυτής

Το γεγονός ότι μια startup βασίζεται σε μια επιχειρηματική ιδέα, τα αποτελέσματα της οποίας δεν έχουν φανεί και συνεπώς δεν μπορούν να αξιολογηθούν, στρέφουν τους πιθανούς επενδυτές στα ακόλουθα στοιχεία και στις ενδείξεις για την επιτυχή έκβαση της επιχειρηματικής ιδέας:

  1. Η επιχειρηματική ιδέα και το επιχειρηματικό πλάνο

Κυρίαρχη σημασία έχει η βασική ιδέα της επιχείρησης και το επιχειρηματικό πλάνο (business plan). Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση «Startups in Greece 2018», σχεδόν μία στις τρεις startups (31%) δεν κατορθώνει να λάβει χρηματοδότηση γιατί η ιδέα που παρουσιάζει δεν συμβαδίζει με τους επενδυτικούς στόχους του επενδυτή. Παράλληλα, το 9,57% των startups δεν λαμβάνουν κάποια χρηματοδότηση λόγω της αδυναμίας των ιδρυτών να καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για το ίδιο το προϊόν, όσο και για τα έσοδα που θα εισφέρει στην εταιρεία, κάτι που αποτελεί ένα από τα βασικά βήματα έναρξης μιας startup.

2. Η ομάδα που θα υλοποιήσει την ιδέα

Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης τα βιογραφικά των μελών της επιχειρηματικής ιδέας, όπως και ο βαθμός δέσμευσης που τα μέλη της επιδεικνύουν στην εκτέλεση της ιδέας, αλλά και η προσωπικότητά τους συνολικά. Παράλληλα, ο τρόπος συνεργασίας και λειτουργίας της ομάδας μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την απόφαση ενός επενδυτή.

3. Οι παράγοντες κινδύνου

Επιπλέον, ιδιαίτερης σημασίας είναι η ομάδα υλοποίησης να έχει προσδιορίσει τους κινδύνους που πρόκειται να αντιμετωπίσει κατά την εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου. Η ανάλυση του ανταγωνισμού και η αντιμετώπιση του, η εκτίμηση των δυσκολιών που αναμένεται να υπάρξουν, οι γνώσεις στον τομέα που θα δραστηριοποιηθούν και το πλάνο αντιμετώπισης των προβλημάτων που θα προκύψουν, θα πρέπει να έχουν καθοριστεί εξαρχής.

4. Η διαχείριση των χρημάτων

Κάθε επενδυτής ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε μια χρηματοδότηση με την προϋπόθεση ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για αναπτυξιακούς σκοπούς, όπως για την περαιτέρω ανάπτυξη του προϊόντος, για την τεχνολογική εξέλιξη ή ακόμα και για την πρόσληψη στελεχών που θα συνεισφέρουν στο επιχειρηματικό εγχείρημα. Οι ιδρυτές μιας startup θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες προτάσεις για τους τρόπους διαχείρισης των χρημάτων και να δεσμευθούν σε αυτές.

5. Η ρευστοποίηση της επένδυσης

Τέλος, μια επιπλέον κρίσιμη και κεντρικής σημασίας παράμετρος για κάθε επενδυτή, είναι να εξασφαλίσει ότι θα μπορέσει να ρευστοποιήσει την συμμετοχή του με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η αποεπένδυση της συμμετοχής συνήθως επιτυγχάνεται μέσω της πώλησης ή της εισαγωγής σε μια χρηματιστηριακή αγορά.

Αν και οι νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και έχουν κατορθώσει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων είναι λίγες (4%), η πραγματοποίηση το τελευταίο διάστημα επενδύσεων ύψους 14 εκατ. ευρώ σε εταιρείες που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης, αποτελεί αισιόδοξο στοιχείο για κάθε νέο επιχειρηματία.