Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Με σύγχρονα μέσα
Επικοινωνία

Στην Business Q διασφαλίζουμε στους πελάτες μας την καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης με σύγχρονες και επαγγελματικές μεθόδους.  Επιλέξτε “Εγγραφή” για την διαδικτυακή ενότητα που σας ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις λεπτομέρειες.

Κερδίστε έκπτωση

15%

Για την εγγραφή σε 2 ή περισσότερες θεματικές συναντήσεις

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν Coaching ενημερωτική συνεδρία

Διαχείριση χρόνου

Στόχος της συνάντησης είναι να αναγνωρίσετε ποιοι τομείς της ζωής σας βρίσκονται εκτός ισορροπίας και να αναλάβετε δράση για να επιτευχθούν οι απαραίτητες αλλαγές.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο χρόνος μας επηρεάζει όλους ανεξαιρέτως, σε διάφορες διαστάσεις. Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να συμβαδίσουμε, να προπορευτούμε, να αποφύγουμε ή να συμπιέσουμε τις καθημερινές υποχρεώσεις μας, προσωπικές ή επαγγελματικές, παράγει άγχος.

Η προσωπική μας οριοθέτηση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ορθή διαχείριση του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας, η απόφασή μας σε τι θέλουμε να ανταποκριθούμε και σε τι όχι, σε ποιες απαιτήσεις του περιβάλλοντός μας θα «ενδώσουμε» και σε ποιες θα αντισταθούμε, με ποιον τρόπο θα σεβαστούμε τον εαυτό μας και τη διάθεσή του ή την αντοχή του είναι μερικές περιπτώσεις μέσα από τις οποίες φαίνεται ο τρόπος που τα προσωπικά μας όρια σχετίζονται με την προσπάθεια για τη διαχείριση του χρόνου μας.

Ατομική συμμετοχή

€45

 

Ομαδική συμμετοχή

3 ή περισσότερα άτομα

€30

/ άτομο

Διαχείριση άγχους

Στόχος της συνάντησης είναι να αναγνωρίσετε τους κύριους άξονες στους οποίους βασίζονται τα προσωπικά αποθέματα διαχείρισης του άγχους σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας πολλούς τρόπους για την καταπολέμηση του άγχους. Σημαντικά και αποτελεσματικά εργαλεία αποτελούν η εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν στον τρόπο σκέψης (δυσλειτουργικά μοτίβα, αναγνώριση στερεοτύπων σκέψης), η γυμναστική, η σωστή διατροφή, ο επαρκής ύπνος, το υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων.

Όσο πιο συνειδητή είναι η επιθυμία μας για αλλαγές και για μια ολιστική προσέγγιση του θέματος, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι και η δράση μας για να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις που μας προκαλούν άγχος.

Ατομική συμμετοχή

€45

 

Ομαδική συμμετοχή

3 ή περισσότερα άτομα

€30

/ άτομο

Αυτοπαρατήρηση

Στόχος της συνάντησης είναι να παρατηρήσετε τον εαυτό σας, τις δεξιότητες σας, σε συνδυασμό με την ιδέα σας ώστε να επιβεβαιώσετε αν βρίσκεστε στον σωστό επιχειρηματικό/επαγγελματικό δρόμο.

Περισσότερες πληροφορίες

Κάθε επίδοξος επιχειρηματίας οφείλει να σκεφτεί καλά όλες τις παραμέτρους πριν αναλάβει την τελική δέσμευση, και να έχει απαντήσει σε βασικές ερωτήσεις όπως: Είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος γι’ αυτό το εγχείρημα; Έχω τις απαραίτητες δεξιότητες; Θα είμαι σε θέση να κερδίζω αρκετά, ώστε να βιοπορίζομαι; Είναι η επιχειρηματική μου ιδέα βιώσιμη;

Χάρη στη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων, θα διερευνήσετε τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες σας ώστε να αντιληφθείτε κατά πόσο σας ταιριάζει ο κόσμος της επιχειρηματικότητας.

 

Ατομική συμμετοχή

€45

 

Ομαδική συμμετοχή

3 ή περισσότερα άτομα

€30

/ άτομο

Κίνητρα επιχειρηματικότητας

Στόχος της συνάντησης είναι να διερευνήσετε αν τα κίνητρά σας για ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας συνάδουν με το προφίλ του επιχειρηματία.

Περισσότερες πληροφορίες

Η λήψη μιας απόφασης προϋποθέτει την ύπαρξη κινήτρων. Όσο πιο ισχυρά είναι αυτά τα κίνητρα, τόσο πιο σίγουρη είναι η λήψη μιας απόφασης. Επιπλέον, τα κίνητρα για εργασία είναι αλληλένδετα με τις εργασιακές μας αξίες, οι οποίες, μας οδηγούν στην επιλογή ενός συγκεκριμένου επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Ατομική συμμετοχή

€45

 

Ομαδική συμμετοχή

3 ή περισσότερα άτομα

€30

/ άτομο

Δυσκολίες επιχειρηματικότητας

Στόχος της συνάντησης είναι να διερευνήσετε και να αξιολογήσετε τις δυσκολίες και τους φόβους κατά την έναρξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Περισσότερες πληροφορίες

Η απόφαση για την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας δεν είναι εύκολη. Πολλοί είναι εκείνοι που διστάζουν και τελικά ματαιώνουν την αρχική τους ιδέα για επιχειρηματικότητα, σκεπτόμενοι τις ενδεχόμενες δυσκολίες. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τις δυσκολίες που ενδέχεται να συναντήσουμε, ώστε να οργανώσουμε τα βήματά μας ορθολογικά και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες. Επιπλέον, αν έρθουμε αντιμέτωποι με τους φόβους μας, θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε κατά πόσον είναι ρεαλιστικοί και διαχειρίσιμοι.

Ατομική συμμετοχή

€45

 

Ομαδική συμμετοχή

3 ή περισσότερα άτομα

€30

/ άτομο

Επιχειρηματικές δεξιότητες

Στόχος της συνάντησης είναι να διερευνήσετε τις επιχειρηματικές σας δεξιότητες που συνδέονται στενά με τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου επιχειρηματία και να επιλέξετε ποιες θα ενισχύσετε, και με ποιους τρόπους .

Περισσότερες πληροφορίες

Οι πέντε βασικοί παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν την επιτυχία μιας νέας επιχείρησης είναι η επιχειρηματική ιδέα, το επιχειρηματικό πλάνο, η αγορά στην οποία απευθύνεται, η χρηματοδότηση και το προφίλ του επιχειρηματία.

Η συνεισφορά της Ψυχολογίας στον επιχειρηματικό κλάδο τα τελευταία χρόνια, ενίσχυσε ιδιαίτερα τη σημασία του τελευταίου. Σύμφωνα με έρευνες, υπάρχουν συγκεκριμένες δεξιότητες που μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας ενός νέου επιχειρηματία, χωρίς την ύπαρξη των οποίων ακόμα και μια καλή επιχειρηματική ιδέα πιθανότατα θα αποτύχει.

 

Ατομική συμμετοχή

€45

 

Ομαδική συμμετοχή

3 ή περισσότερα άτομα

€30

/ άτομο

Στοχοθεσία και υλοποίηση στόχων

Στόχος της συνάντησης είναι να διερευνήσετε και να αποσαφηνίσετε τους επιχειρηματικούς/επαγγελματικούς σας στόχους, καθώς και να σχεδιάσετε την πορεία που θα ακολουθήσετε για την επίτευξή τους .

Περισσότερες πληροφορίες

Οι στόχοι που θέτουμε τόσο στην επαγγελματική μας όσο και στην προσωπική μας ζωή, αποτελούν στην πραγματικότητα έναν καθρέφτη της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε τώρα, συγκριτικά με το επίπεδο στο οποίο επιθυμούμε να φτάσουμε.

Η στοχοθεσία για να είναι αποτελεσματική, χρειάζεται να πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια.Με την σωστή στοχοθεσία, είτε οι στόχοι είναι βραχυπρόθεσμοι είτε μακροπρόθεσμοι, μπορούμε να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης για τις απαιτήσεις των εργασιών που καλούμαστε να εκτελέσουμε, σε σχέση με το χρόνο που αυτές απαιτούν για να επιτευχθούν.

Ατομική συμμετοχή

€45

 

Ομαδική συμμετοχή

3 ή περισσότερα άτομα

€30

/ άτομο

Ακολουθήστε μας

 

Συνδεθείτε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και νέα σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας

 

Επικοινωνία

Τηλέφωνο

+30 6955426366

+30 2112128560

Email

info@businessq.gr