Η Ελλάδα αποτελούσε ανέκαθεν μια χώρα με θετικούς δείκτες επιχειρηματικότητας, ωστόσο την τελευταία δεκαετία και λόγω της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ, παρουσιάζεται πτώση των αριθμητικών και ποιοτικών δεικτών. Παράλληλα η επιχειρηματικότητα ανάγκης δείχνει να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, με ποσοστό αυτοαπασχολούμενων στο 33% των νέων επιχειρηματιών.

Οι παραπάνω παράγοντες (οικονομική κρίση – διέξοδος στην ανεργία), είναι υπεύθυνοι για την σημαντική αύξηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας ή αλλιώς των startups.  Όχι τυχαία λοιπόν, οι startups θεωρούνται το κλειδί για την επιστροφή στην ανάπτυξη και την μείωση της ανεργίας.

Ως startup ή νεοφυής επιχείρηση χαρακτηρίζεται μια εταιρεία οποιουδήποτε κλάδου, που λειτουργεί για διάστημα μεταξύ λίγων μηνών έως και 5 ετών, παρουσιάζει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης, διαφοροποιείται σε σχέση με τον ανταγωνισμό και χαρακτηρίζεται από στοιχεία εξωστρέφειας.  

Πως όμως η startup σας μπορεί να γίνει βιώσιμη και επιτυχημένη; Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να δημιουργήσετε συνθήκες επιτυχίας;

 

Βήμα 1: Αποσαφηνίσετε το πρόβλημα ή την ανάγκη που αποφασίσατε να λύσετε

Μια επιχείρηση και κατ’ επέκταση ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, πρέπει να έχουν ως σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος ή την κάλυψη μιας ανάγκης των καταναλωτών. Αν το προϊόν ή η υπηρεσία σας δεν λύνουν κάποιο πρόβλημα ή δεν ικανοποιούν μια ανάγκη, οι καταναλωτές δεν θα έχουν λόγους να το προτιμήσουν.

Βήμα 2: Διενεργήστε μια έρευνα αγοράς

Αφού έχετε καταλήξει στο πρόβλημα ή την ανάγκη που θα καλύψει η επιχείρηση σας, διερευνήστε το μέγεθος της αγοράς αυτής. Πόσο μεγάλη είναι και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; Ποιοι θα είναι οι ανταγωνιστές σας και πόσο ισχυροί είναι; Ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σας σημεία συγκριτικά με τον ανταγωνισμό; Τι κενό υπάρχει στην συγκεκριμένη αγορά;

Βήμα 3: Βρείτε το στοιχείο που θα σας διαφοροποιήσει

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία έναντι των ανταγωνιστών σας και αυτό που θα οδηγήσει τους μελλοντικούς πελάτες να σας επιλέξουν, είναι το στοιχείο διαφοροποίησης σας.  Πως θα διαφοροποιηθείτε από τους ανταγωνιστές; Τι διαφορετικό θα προσφέρετε στους καταναλωτές; Ποιο θα είναι το πλεονέκτημα σας;

Το στοιχείο διαφοροποίησης μπορεί να είναι μικρό ή μεγάλο, σε κάθε περίπτωση όμως είναι αυτό που θα σας δώσει ένα μερίδιο της αγοράς.

Βήμα 4: Επιλέξετε τους κατάλληλους συνεργάτες

Μια επιτυχημένη επιχείρηση χρειάζεται τους κατάλληλους συνεργάτες. Αναρωτηθείτε ποια είναι τα προσωπικά σας δυνατά και αδύνατα σημεία, ποιους τομείς γνωρίζετε καλά και ποιους όχι.  Σε τι θα χρειαστείτε βοήθεια και ποιος μπορεί να σας την παρέχει. Με βάση τα στοιχεία αυτά δημιουργήστε την ομάδα των συνεργατών σας.

Βήμα 5: Συντάξτε το Επιχειρηματικό σας πλάνο

Η δημιουργία και η διαχείριση μιας επιχείρησης είναι ένα περίπλοκο και δύσκολο εγχείρημα που χρειάζεται σωστή προετοιμασία. Ο μεθοδικός σχεδιασμός δεν εγγυάται την επιτυχία, συμβάλλει όμως στον περιορισμό του ρίσκου και στην αύξηση των πιθανοτήτων για μια επιτυχή και βιώσιμη επιχείρηση.

Το επιχειρηματικό πλάνο είναι μια περίληψη και αποτίμηση της επιχειρηματικής σας ιδέας και το γραπτό αποτέλεσμα μιας διαδικασίας σχεδιασμού, που θα σας υποχρεώσει να σκεφτείτε με συστηματικό τρόπο. Θα σας βοηθήσει να καταλήξετε στην δομή και την οργάνωση της επιχείρησης σας, τους στόχους σας, την στρατηγική σας, τα οικονομικά, το ανθρώπινο δυναμικό, το μάρκετινγκ και τις πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας.

Βήμα 6: Ετοιμάστε το προϊόν σας

Είτε πρόκειται για προϊόν είτε για μια υπηρεσία, θα χρειαστεί να ετοιμάσετε ένα πρωτότυπο για να το δείξετε σε πιθανούς επενδυτές. Τα πρωτότυπα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικά, ακόμα και αν δεν είναι στην τελική τους μορφή. Θα πρέπει, να αποτυπώνουν την χρησιμότητα τους και την διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.

Βήμα 7: Αναζητήστε χρηματοδότηση

Οι τρόποι χρηματοδότησης ποικίλουν και εξαρτάται από εσάς ποιους θα επιλέξτε. Εκτός από τα προσωπικά κεφάλαια, ένας τρόπος για να αυξήσετε τους πόρους σας είναι η προσθήκη συνεταίρων οι οποίοι θα θέλουν να επενδύσουν στο έργο σας. Η δανειοληψία αποτελεί επίσης έναν τρόπο χρηματοδότησης, όπως και τα επιχειρηματικά κεφάλαια (Venture Capitals), τα οποία συγκεντρώνονται από εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν σε νέες ιδέες με πιθανότητες ταχείας  ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, φροντίστε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τους περιορισμούς που θέτουν οι πηγές χρηματοδότησης που θα επιλέξτε.

Βήμα 8: Επικοινωνήστε την ιδέα σας

Οργανώστε σωστά την επικοινωνία σας. Αφού έχετε ήδη αποφασίσει για την αγορά στην οποία θα απευθυνθείτε, σχεδιάστε τις κατάλληλες προωθητικές ενέργειες που θα σας αποδώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δικτυωθείτε σε επίπεδο επαγγελματικών σχέσεων αλλά και μέσω του διαδικτύου. Προσεγγίστε τους κατάλληλους ανθρώπους και αναπτύξτε την ιδέα και τα σχέδιά σας.

Τα παραπάνω βήματα, αναφέρονται σε κεντρικά ζητήματα που θα αντιμετωπίσετε στην δημιουργία της startup σας, χωρίς όμως να εξαντλούν όλα τα θέματα που ενδέχεται να προκύψουν. Το κτίσιμο μιας νέας επιχείρησης είναι ένας μακρύς και δύσκολος δρόμος, ειδικά στα πρώτα του βήματα. Με την σωστή και μεθοδική ολοκλήρωση των επιμέρους βημάτων και με την αποφυγή των βασικών λόγων αποτυχίας μιας startup, θα βρεθείτε πιο κοντά στην επιτυχία.